ПРИЕМ

Държавен изпит и защити на дипломни работи (Катедра: Икономика и управление) на 21-и септември 2022 г.

КАТЕДРА “ИКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ”

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Съгласно с утвърдения Календарен график за учебната 2021/22 година

на 21 септември (сряда) 2022 г.  

от 9:00 часа ще се проведе  ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ

за абсолвентите от специалността „Управление на ресурси и производствени системи“,  ОКС „Бакалавър“ 

и 

ЗАЩИТИ НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ

за абсолвентите от специалността:

„Индустриален мениджмънт“,ОКС „МАГИСТЪР“

НЕОБХОДИМО Е ПРЕДВАРИТЕЛНО ЗАПИСВАНЕ ЗА УЧАСТИЕ В ИЗПИТА ДО 15.09.2022 Г. НА МЕЙЛ vessela.petrova@mgu.bg

СРОК ЗА ПРЕДАВАНЕ НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ ДО 14.09.2022 Г.