Държавен изпит и защити на дипломни работи (Катедра: Инженерна геоекология ) на 12 юли 2022 г.

КАТЕДРА “ИНЖЕНЕРНА ГЕОЕКОЛОГИЯ”

 С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Съгласно утвърдения Календарен график за учебната 2021/2022 година

На 12 юли 2022 г. ще се проведат:

ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ от 9.00 часа в зала 204Б

за абсолвентите от специалности “ЕООС”, “БТ” на ОКС Бакалавър

ДИПЛОМНИ ЗАЩИТИ от 10.00 часа в зала M8A

ЕООС“, “БТ“, УКВ”,“ОЕРУР“  и МТО”  на ОКС Магистър.

Записване за участие в Държавен изпит и Дипломни защити и предаване на дипломните работи до 12:00 часа на 06.07.2022г. в канцеларията на катедрата.