ПРИЕМ

Държавен изпит и защити на дипломни работи (Катедра: Геология и проучване на полезни изкопаеми) на 13 юли 2022 г.

Държавен изпит и защити на дипломни работи (Катедра: Геология и проучване на полезни изкопаеми) на 13 юли 2022 г.

КАТЕДРА “ Геология и проучване на полезни изкопаеми ”

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Съгласно с утвърдения Календарен график за учебната 2021/22 година

на 13 юли (сряда) 2022 г.  

от 9:00 часа ще се проведе ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ

за абсолвентите от специалността „Геология и проучване на минерални и енергийни ресурси“,  ОКС „Бакалавър“

ЗАЩИТИ НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ

на 13 юли (сряда) 2022 г. от 10:00 часа  

за абсолвентите от специалностите:

„Икономическа геология“, „Икономика на изкопаемите горива“ и „Петролна геология“, ОКС „МАГИСТЪР“

ЗАПИСВАНЕ ЗА УЧАСТИЕ В ИЗПИТА до 11.07.2022г.

СРОК ЗА ПРЕДАВАНЕ НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ до 8.07.2022г.

Каб. 349, ГПФ

Гл. ас. д-р Николай Христов