ПРИЕМ

Държавен изпит и дипломни защити (Катедра: Газова, горивна и пречиствателна техника и технологии) на 7-и март 2024 г.

Катедра “Техническа механика и машинознание”

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Съгласно утвърдения Календарен график за учебната 2023/2024 година

На 07 март 2024 г. ще се проведат:

ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ от 9.00 часа в зала 316 (МЕМФ)

за абсолвентите от специалност „Газова, горивна и пречиствателна техника и технологии“ на ОКС БАКАЛАВЪР

и

ДИПЛОМНИ ЗАЩИТИ 07.03.2024 год. от 14.00 часа в зала 316 (МЕМФ)

за абсолвентите от специалности „МАСПБГ” на ОКС МАГИСТЪР.

Записване за участие в Държавен изпит и Дипломни защити, и предаване на дипломните работи до 12:00 часа на 01.03.2023 г. в канцеларията на катедрата.