ПРИЕМ

Държавен изпит и дипломни защити (Катедра: Обогатяване и рециклиране на суровини) на 15-ти март 2023 г.

Държавен изпит и дипломни защити

(Катедра: Обогатяване и рециклиране на суровини) на 15-ти март 2023 г.

КАТЕДРА “ОБОГАТЯВАНЕ И РЕЦИКЛИРАНЕ НА СУРОВИНИ”

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Съгласно утвърдения Календарен график за учебната 2022/2023 година

на 15 Март 2023 г. ще се проведат:

ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ от 09.00 часа в зала 131

за абсолвентите от специалност “Обогатяване и рециклиране на суровини” на ОКС Бакалавър

ДИПЛОМНИ ЗАЩИТИ от 10.00 часа в зала 138, за специалности:

„Управление на добива и преработката на комплексни руди”, „Управление на добива и преработката на въглища, индустриални минерали и скали”, „Пречистване на води”, „Управление на отпадъци”, “Управление на добива и преработката на минерални суровини и въглища“ и „Управление на твърди и течни отпадъци“ на ОКС Магистър.

Записване за участие в Държавен изпит и Дипломни защити и предаване на дипломните работи до 12:00 часа на 10.03.2023 г. в канцеларията на катедрата.