ПРИЕМ

Държавен изпит и дипломни защити (Катедра: Икономика и управление) на 9-ти март 2023 г.

КАТЕДРА “ИКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ”

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Съгласно утвърдения Календарен график за учебната 2022/23 година

на 09 март (четвъртък) 2023 г.  

от 8.30 ч. ще се проведат ЗАЩИТИ НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ

за абсолвентите от специалността:

„Индустриален мениджмънт“,ОКС „МАГИСТЪР“

и

от 9:00 часа  ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ

за абсолвентите от специалността „Управление на ресурси и производствени системи“,  ОКС „Бакалавър“

НЕОБХОДИМО Е ПРЕДВАРИТЕЛНО ЗАПИСВАНЕ ЗА УЧАСТИЕ В ИЗПИТА ДО 02.03.2023 Г. НА МЕЙЛ vessela.petrova@mgu.bg

СРОК ЗА ПРЕДАВАНЕ НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ ДО 01.03.2023 Г.