ПРИЕМ

Държавен изпит кат. ГППИ

КАТЕДРА “Геология и проучване на полезни изкопаеми”

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Съгласно с утвърдения Календарен график за учебната 2021/22 година

На 11 Март 2022 г. ще се проведе: ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ от 9.00 часа

за абсолвентите от специалността “Геология и проучване на минерални и енергийни ресурси“ на ОКС БАКАЛАВЪР

ЗАЩИТИ НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ от 10.00 часа
за абсолвентите от специалността “Геология и проучване на минерални и енергийни ресурси“ на ОКС МАГИСТЪР

Записване за участие в изпита и предаване на дипломни работи до 09.03.2022 в каб. 349 гл. ас. Николай Христов