ПРИЕМ

Държавен изпит в катедра „Икономика и управление“

КАТЕДРА “ИКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ”

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Съгласно с утвърдения Календарен график за учебната 2021/22 година

На 15 Март 2022 г. 

ще се проведе:

ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ от 9.00 часа в зала 142

за абсолвентите от специалност

“Управление на ресурси и производствени системи'“, ОКС БАКАЛАВЪР и

„Индустриален мениджмънт“, ОКС „Магистър“

Предварителното записване за държавния изпит е задължително, до 10.03.2022 г. на мейл vessela.petrova@mgu.bg