ПРИЕМ

Дипломни защити и Държавен изпит в кат. “Математика и информатика“

КАТЕДРА “МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА”

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Съгласно с утвърдения Календарен график за учебната 2021/22 година

На 15 Март 2022 г. ще се проведе:

ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ от 9.00 часа

за абсолвентите от специалността “Компютърни технологии в инженерната дейност“ на ОКС БАКАЛАВЪР

ЗАЩИТИ НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ от 10.00 часа
за абсолвентите от специалността “Компютърни технологии в инженерната дейност“ на ОКС МАГИСТЪР

Записване за участие в изпита и предаване на дипломни работи до 11.03.2022 в каб. 509