Дипломни защити към катедра „Механизация на мините“

ДИПЛОМНИ ЗАЩИТИ КЪМ КАТЕДРА „МЕХАНИЗАЦИЯ НА МИНИТЕ“

СЪОБЩЕНИЕ до студентите, ОКС Бакалавър и ОКС Магистър, за предстоящи дипломни защити за учебната 2021/2022 г.: според Зап. Р – 344 / 11.05.2022 г. ДЗ ще се проведат на следните дати: 14.07.2022 г. (четвъртък); 13.10.2022 г. (четвъртък) от 10 ч, в лаб. 20 (предвижда се и дата за м. декември от новата учебна година).