ПРИЕМ

Дигитални и зелени умения за бъдещите нужди на пазара на труда

На 26.01.23г. в централната сграда на КРИБ (гр. София, ул. Хан Аспарух №8) се проведе събитието „Дигитални и зелени умения за бъдещите нужди на пазара на труда“. То беше организирано от Клийнтех – България и Конфедерацията на Работодателите и Индустриалците в България.

На него от МГУ „Св. Иван Рилски“ присъстваха: доц. д-р Боряна Трифонова – Кариерен център към МГУ и гл. ас. д-р Росен Иванов – Студентски иновационен център към МГУ. Бяха обсъдени възможностите за включване на висшето образование и по-специално МГУ в създаването на нови технологични решения за развитие на дигитални и зелени знания и умения.