ПРИЕМ

Ден на студентското управление в Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“

На 25.01.2023 г. се проведе „Ден на студентското управление на МГУ“.

Инициативата е част от събитийния календар по повод 70-годишнината на МГУ „Св. Иван Рилски“ и се организира по предложение на Студентски съвет към МГУ.

За един ден студенти заеха ключови ръководни позиции в университета и придобиха реална представа за дейността на Деканите и Ректора, механизмите за вземане на решения и споделиха своите виждания за развитието на МГУ.

🔶Управлението на Геологопроучвателния факултет бе в ръцете на Явор Иванов, спец. „Хидрогеология и инженерна геология“, 3 курс.
🔷Иван Нисторов, спец. „Компютърни технологии в инженерната дейност“, 2 курс, застана начело на Минно-електромеханичния факултет.
🔶Мариян Пехливанов, спец. „Разработване на полезни изкопаеми“, 3 курс, зае мястото на Декана на Минно-технологичния факултет.
🔷На най-горещия стол – този на Ректора, застана първокурсникът Виктор Веселинов.

Успяхме в рамките на 17 минути да съберем емоция, напътствия, преживявания и разбира се – безценен опит!

Видеото е достъпно в официалния youtube канал на Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“.

https://youtu.be/xs1LjKG57hk