Ден на отворените врати – 2023 г.

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

На 28.04.2023 г. (петък) Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“ проведе Ден на отворените врати. Традиционното за университета мероприятие, тази година бе част от Юбилейните събития, ознаменуващи 70-тата година от обявяването на МГУ за самостоятелно висше учебно заведение и предизвика истински фурор сред присъстващите.

Повече от 1600 ученици от различни възрастови групи, от цялата страна, участваха в най-мащабното 4 часово събитие, посветено на науките за земята, забавлявайки се със зрелищни експерименти и пищни демонстрации, организирани на щандовете на университета.

На събитието присъстваха най-добрите компании от минерално-суровинния отрасъл в България – Група Геотехмин, Елаците-Мед, Асарел-Медет, Дънди Прешъс Металс България, Аурубис България, Каолин, Стико Бг, Девико България, АК Електрик и Регионална Газова Компания, които показаха по завладяващ и достъпен начин лицето на индустрията. Събитието бе подкрепено и от Девин Минерална, които осигуриха минерална вода за всеки от щандовете.

Целият академичен състав на университета участва в представянето на атрактивни научни щандове, които възхищаваха младежите, техните учители и семейства.

Особен интерес предизвикаха разходките в четирите музея – Музей на уникалните кристали, Музей по геология и палеонтология, Музей по минералогия, петрография и полезни изкопаеми и Музей по физика, където младежите се насладиха на внушителни колекции от цял свят.

Кулминация на събитието бяха контролираните взривове, които предизвикаха истинска възхита в публиката.

Мероприятието намери широк отзвук в медиите и комуникационните канали на социалните мрежи.

За пореден път минно-геоложката общност показа своя облик – ярък, сплотен, впечатляващ!