ПРИЕМ

Делегация от Германия в Минно-геоложки университет

На 25.08.2021 г. Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“ прие делегация от Германия, начело с министъра на регионалното развитие на област Саксония – г-н Томас Шмидт.

В рамките на визитата г-н Шмидт и останалите делегати – представители на бизнеса и научните среди, споделиха част от своя опит и добрите практики от област Саксония, свързани с плавния социален преход и преструктурирането на региона, в който традиционно е силно застъпено минното дело и свързаното с него производство на електроенергия от въглища.

Трансформацията към чиста енергия, рециклирането и преработката на ресурси, използване на водните ресурси са част от акцентите на бъдещо сътрудничество между бизнес и наука.

Ректорът на Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“ – проф. д-р Ивайло Копрев и Ректорът на Технически университет „Минна академия“, Фрайберг – проф. д-р Клаус- Дитер Барбкнехт подписаха официално Споразумение за сътрудничество, основа за създаване на бъдещи синергии между двете висши учебни заведения.