ПРИЕМ

Две награди за МГУ „Св. Иван Рилски“ от Световния ГИС ден 2023

На 15 ноември 2023 г. се отбеляза Световния ден на Географските информационни системи (ГИС). В България честването на този празник се организира традиционно на две места: едното от компанията ЕСРИ България, а другото – от сдружението ГИС Алианс. Минно-геоложкият университет „Св. Иван Рилски“ е дългогодишен партньор и участник в двете събития, с доклади, карти и презентации от преподаватели, студенти и докторанти. В рамките на организираното от ЕСРИ България честване, състояло се в Гранд хотел „Милениум“, се проведе и Националния конкурс за интерактивни уеб-базирани картографски приложения „Да изучим света с ГИС“.

В категорията „Студенти“ първо място спечели инж. Станимир Димитров, редовен докторант към катедра „Маркшайдерство и геодезия“, с уеб-ГИС приложение на тема „Израел – ден преди войната“. В тази категория разработки представиха и десет третокурсника от тази специалности.

Специална отборна награда за уеб-ГИС разработката „Мониторинг на ерозия в Източни Родопи“ спечели екип от МГУ „Св. Иван Рилски“ в състав доц. д-р Валентина Николова, доц. д-р Аспарух Камбуров, доц. д-р Веселина Господинова и Милослава Стефанова (докторант), и доц. д-р Емил Димитров от ИПАЗР „Никола Пушкаров“. Разработката е част от проект, финансиран от Фонд „Научни изследвания“ (Договор No КП-06-Н34/3 от 5.12.2019 г.) и е реализирана върху инфраструктура, закупена по тазгодишен вътрешно-университетски  проект (МТФ – 190) по Наредбата  за конкурсно финансиране (ПМС № 233 от 10.09.2016 г.).

Всички ГИС проекти от конкурса могат да бъдат разгледани тук:

https://experience.arcgis.com/experience/9d4e10533a014a16999e1a572c8a7d47

В рамките второ честване – организираната от ГИС Алианс конференция, – екип от катедра „Маркшайдерство и геодезия“ изнесе доклад на тема „Данни с отворен достъп от лазерно сканиране на Мурфатларски скален комплекс, Румъния“.

Отборна награда за МГУ(1)
Екип на МГУ на организираната от ГИС Алианс конференция(1)
Екип на МГУ получава специална отборна награда
Първа награда за Станимир Димитров в категория СТУДЕНТИ