Дата за дипломни защити и държавен изпит, катедра ХИГ

СЪОБЩЕНИЕ

Държавният изпит и Дипломните защити за специалността “Хидрогеология и инженерна геология” (юлска сесия) ще се проведат на 16.07.2021 г. (петък) от 9.00 часа.

Срока за записване е до 09.07.2021 г.

Срок за предаване на дипломните работи – 09.07.2021 г.