ПРИЕМ

Студентска сесия – конкурс „Геоложкото наследство на България – 2024“

На 22 април, в Музея по геология и палеонтология в Геологопроучвателния факултет при Минно-геоложкия университет „Св. Иван Рилски“ се проведе студентска сесия–конкурс „Геоложкото наследство на България – 2024“, организирана за втора поредна година от катедра „Геология и геоинформатика“. По този начин беше отбелязан и Денят на Земята, чието мото през 2024 година е „Планета срещу пластмаси“. Конкурсът се проведе в две категории: „Постер“ и “Story Map”. В него взеха участие студенти от четири специалности. Сесията беше открита от Декана на Геологопроучвателния факултет доц. д-р Борис Вълчев, а събитието, което беше посетено от студенти и преподаватели от нашия университет, предизвика значителен интерес.

В края на сесията бяха наградени отличилите се студенти. В категория “Story Map” спечели Михаил Стоянов, специалност „Геология и геоинформатика“ – 1 курс, а второ и трето място заеха студентите от същата специалност Димитър Димитров (2 курс) и Георги Ангелов (4 курс). В категория постер победител стана Красимира Георгиева, специалност „Хидрогеология и инженерна геология“ – 2 курс, на второ място се класира Анна Пенчева, специалност „Геология и проучване на минерални и енергийни ресурси“ – 2 курс, а третото място бе за Йоана Марковска, специалност „Хидрогеология и инженерна геология“ – 2 курс.

1
4
7
DSC_0004
DSC_0016
DSC_0071
2
5.
8
DSC_0010
DSC_0019
DSC_0072
3
6.
DSC_0001
DSC_0015
DSC_0021