Ждрелото на р. Ерма

Ждрелото на р. Ерма
с. Ломница, Пернишка област

Живописното ждрело на р. Ерма е скално образувание в субвертикални масивни пластове от горнотриаски варовици на Трънската свита, образувани преди около 200 млн. г. в нормалносолен морски басейн. В тях реката е прорязала красива V-образна долина (1), намираща се на 700 m надморска височина в землището на с. Ломница, на 3 km СИ от гр. Трън, близо до границата със Сърбия (42.86129, 22.64899). До него се достига по зле подържан асфалтов път.

Защитената площ на геоложкия феномен попада в пределите на Трънското Краище, за което е характерен сложен и разнообразен геоложки строеж. Тук почти всички разкриващи се литостратиграфски единици са ограничени от разломи. Трънската свита, в която е развито ждрелото, граничи по разломи от север и от изток с Жаблянската свита, от юг с Нешковската и Костелската свита и единствено от запад границата й с Радомирската свита не е тектонска, а представлява бърз литоложки преход.

Трънската свита е изградена от сиви и светлосиви дебелопластови варовици (2) с къснотриаска възраст (Карн-Нор). Стратотиповият разрез на Трънската свита се намира в прокарания през Втората световна война тунел за построяване на теснолинейна железопътна линия. Целият скален масив на свитата е почти вертикален, стръмно потъващ на изток под ъгъл 80º. В първите 50 m на разреза могат да се намерят по-ясни останки от организми, представени от стeбла на криноидеи и игли от морски таралежи. Общата дебелина на свитата е 150 m и съвпада с дължината на тунела. Долната граница представлява бърз литоложки преход от сивите ядчести варовици на Радомирската свита (Аниз-Карн), а горната е разломна с континенталните отложения на Жаблянската свита (Долна Юра), представени от глини, аргилити, пясъчници, гравелити и конгломерати.

Здравите вертикални пластове на Трънската свита изграждат греда в релефа, съответстваща на нейната дебелина, в която е оформено ждрелото (3). В основата си то е съвсем тясно и реката образува карстови улеи и малки водопади. Нагоре, докъм средата, стените му са почти вертикални и широчината му не надвишава 10-15 m (4). Към върховете стените стават малко по-полегати и широчината му става над 50 m (5). Това може да е следствие на по-късната денудация, но може да се приеме и като доказателство за по-спокоен тектонски режим в началото на формирането му и ускорено издигане в по-късните стадии. Вследствие на това днес ждрелото представлява дълбока над 120 m теснина с дължина 150 m. Издигащите се високо над реката зъбери са наречени Църквището и Жилав камък.

Ждрелото на р. Ерма е известен природен феномен, който в миналото е посещаван от много туристи. Тук е имало хижа, ресторант и изградена почивна база с парк и езеро, които през деветдесетте години са занемарени. Прокараната пътека откъм шосето по северния склон на реката, която в миналото е била осветена, е запазена и по нея се достига до самото ждрело. По южния склон е черният път през тунела, останал от времето на Втората световна война, прокаран от немците за теснолинейна ж.п. линия за тогавашна Югославия. Обратът във военните действия е попречил на реализирането на този проект и тунелът остава недовършен, но през него има достъп до северния край на ждрелото. Там все още са запазени дървените мостове над реката, от които посетителите могат да се любуват на живописния ландшафт.

Понастоящем върху площадката до шосето за с. Ломница, откъдето е подходът към геоложкия феномен, има нов хотел. Ждрелото на р. Ерма е устойчив геоложки феномен, оформен в здрави варовици. Неговата подръжка може да се осъществява лесно, поради връзката му чрез асфалтовия път до гр. Трън, но за тази цел трябва да се възстановят пътеките за достъп откъм шосето и мостовете в северния край. Ако се отделят средства за оформяне на стария тунел, който загрозява ландшафта, но осигурява единствения достъп до по-живописния северен край на ждрелото, то може да се превърне в желан туристически обект, независимо че се намира в пограничен район.

Необходимо е да се възстановят и пътните табели, за да може посетителите да се ориентират за посоката и разстоянието до обекта. Това е едно изключително приятно място за отдих с привлекателен ландшафт (6), лесно достъпно с транспортни средства, разположено близо до гр. Трън и недалеч от столицата.

Автори: Кръстьо Кръстев, Димитър Синьовски

Галерия

Местоположение