ПРИЕМ

Второ класиране за обучение срещу заплащане за ОКС Магистър – 2023 г.

Уважаеми кандидат-магистри, обявено е ВТОРО КЛАСИРАНЕ ЗА ОБУЧЕНИЕ СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ

Срок за записване: 12.10.- 16.10.2023г. вкл. (без събота и неделя)

Резултати от класирането вижте тук.

Честито на всички приети магистри!

 

Важно за  новоприетите магистри

Не пропускайте обявения краен срок!!!

 


НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ

  1. Оригинал и копие на диплома за средно образование

Оригинал и копие на диплома за ОКС „Бакалавър”

2. Платени семестриална и кандидатстудентска такса

Кандидатстудентска такса                 50 лв.

Редовна форма на обучение:                        1400лв.

Задочна форма на обучение:             1250лв.

Таксите се заплащат на място в касата на университета, сграда Ректорат,  етаж 2, стая 62

или по банков път.

  1. Комплект документи за записване от книжарницата на МГУ

Цена на документите за записване:   10 лв.

Други документи за записване, които могат да се представят допълнително

  1. Четири снимки (паспортен формат);
  2. Медицинско удостоверение от личния лекар (оригинал и копие) и удостове­рение  от психиатрично диспансерно заведение по местоживеене (оригинал и копие);

 

ВНИМАНИЕ!

Записването става в съответните факултети

Контакти:  сграда Геологопроучвателен факултет, Деканат, етаж 2

Тел. 02 8060207; 02 8060230; 0879807894

 Контакти:  сграда  Миннотехонологичен факултет, Деканат, етаж 2

Тел.  02 8060206; 02 8060236; 0879807884

Контакти: сграда Минноелектромеханичен факултет Деканат, етаж 2

Тел. 02 8060222; 02 8060510; 0879807892

Банкова сметка на МГУ

IBAN: BG88BNBG96613100162401

Банка: БНБ – BIC: BNBGBGSD

Титуляр: МГУ „Св. Иван Рилски”

Във вносната бележка за “задължено лице” се изписват ИМЕТО – собствено, бащино и фамилно и ЕГН на СТУДЕНТА.

За “основание на плащане” се изписва СЕМЕСТРИАЛНА ТАКСА.