На вниманието на абсолвентите, които са се дипломирали месец септември 2023 г.

Съобщение

На вниманието на абсолвентите, които са се дипломирали успешно през м. септември 2023 г.

Дипломите са ви готови и може да дойдете да си ги подпишете  в деканата на ГПФ!

Работното време е 08.00 до 16.30 часа, обедна почивка 12.30 – 13.00 часа.

13.11.23 г.                    Деканат ГПФ