ПРИЕМ

На вниманието на абсолвентите, които са се дипломирали месец септември 2023 г.

Съобщение

На вниманието на абсолвентите, които са се дипломирали успешно през м. септември 2023 г.

Дипломите са ви готови и може да дойдете да си ги подпишете  в деканата на ГПФ!

Работното време е 08.00 до 16.30 часа, обедна почивка 12.30 – 13.00 часа.

13.11.23 г.                    Деканат ГПФ