ПРИЕМ

На вниманието на абсолвентите, които са се дипломирали месец септември 2022г.

СЪОБЩЕНИЕ

На вниманието на абсолвентите, които са се дипломирали месец

септември 2022г.

Дипломите за висше образование на абсолвентите – магистри и бакалаври
дипломирали се през месец септември са готови и могат да бъдат разписани
от притежателите им в Деканата на ГПФ.
Работното време е от 08.00 до 17.00 часа.
Забележка: Срокът за подписване на дипломите е двуседмичен – от
10.10.2022 г. до 21.10.2022 г.

 

 

Деканат ГПФ