На внимание на абсолвентите, които са разписали дипломите за висше образование

Съобщение

На вниманието на абсолвентите, които вече са си разписали дипломите за висше образование

Дипломите са ви готови и може да си ги вземете от деканата на ГПФ!

14.09.23 г.                    Деканат ГПФ