ПРИЕМ

На вниманието на абсолвентите от ГПФ – срокът за разписване в Деканат ГПФ е от 10.08. до 24.08.2023 г.

На вниманието на абсолвентите от ГПФ

Уважаеми колеги,

Дипломите за висше образование на завършилите ОКС „Бакалавър“ и ОКС „Магистър“ от месец юли 2023 са написани.

Срокът за разписване в Деканат ГПФ е от 10.08. до 24.08.2023 г.

Работното време е от 8.00 до 16.30 часа.