ПРИЕМ

На вниманието на абсолвентите от ГПФ

На вниманието на абсолвентите от ГПФ

Уважаеми колеги,

Дипломите за висше образование ОКС „Бакалавър“ и ОКС

„Магистър“ от месец септември, са готови.

Деканатът на ГПФ няма да работи от 22.12.23 г. до 05.01.24 г. включително.

Деканат ГПФ