ПРИЕМ
Член-кореспондент проф. дтн Владко Панайотов от МГУ „Св. Иван Рилски“ удостоен с почетно отличие

Член-кореспондент проф. дтн Владко Панайотов от МГУ „Св. Иван Рилски“ удостоен с почетно отличие

На Деня на народните будители – 01.11.2021 г., член-кореспондент проф. дтн Владко Панайотов бе удостоен  от Президента  на Р. България Румен Радев с „Почетен знак“  за изключителните си заслуги към развитието на науката в областта на химията, минното дело и обогатяването и опазването на околната среда и екологията, както и за утвърждаването на престижа на България в световен мащаб.