ПРИЕМ

Академичният съвет избра Зам.-Ректори по НИД и УД

На 09 Януари 2024 г. Академичният съвет на Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“ избра за втори мандат проф. дн инж. Ирена Григорова за Зам.-Ректор по Научноизследователската дейност и доц. д-р Светлана Браткова за Зам.-Ректор по Учебната дейност.

На добър час и още по-успешен мандат!