Академичен съвет

ПРЕДСЕДАТЕЛ
Проф. д-р Ивайло Копрев
Ректор на МГУ „Св. Иван Рилски“
Тел.: 02 8060201
E-mail: rector@mgu.bg
ЧЛЕНОВЕ
Проф. дн Валери Митков
Тел.: 02 8060237
E-mail: valery.mitkov@mgu.bg
Проф. дгн Стефан Димовски
Тел.: 02 8060355
E-mail: dimovski@mgu.bg
Проф. д-р Стефчо Стойнев
Тел.: 02 8060377
E-mail: stoynev.geot@mgu.bg
Проф. д-р Маринела Панайотова
Тел.: 02 8060305
E-mail: m_panayotova@mgu.bg
Проф. д-р Йордан Иванов
Тел.: 02 8060 504
E-mail: ivanov.jordan@mgu.bg
Проф. д-р Станислав Топалов
Тел.: 02 8060291
E-mail: s.topalov@mgu.bg
Проф. д-р Михаил Вълков
Тел.: 02 8060331
E-mail: mvulkov@mgu.bg
Проф. д-р Павел Павлов
Тел.: 02 8060582
E-mail: pavel.pavlov@mgu.bg
Проф. д-р Пламен Савов
Тел.: 02 8060348
E-mail: psavov@mgu.bg
Проф. д-р Димитър Анастасов
Тел.: 02 8060286
E-mail: danast@mgu.bg
Доц. дн Ирена Григорова
Тел.: 02 8060234
E-mail: irena.grigorova@mgu.bg
Доц. д-р Светлана Браткова
Тел.: 02 8060498
E-mail: s_bratkova@mgu.bg
Доц. д-р Борис Вълчев
Тел.: 02 8060369
E-mail: b_valchev@mgu.bg
Доц. д-р Евгения Александрова
Тел.: 02 8060586
E-mail: e.aleksandrova@mgu.bg
Доц. д-р Иван Минин
Тел.: 02 8060243
E-mail: ivan.minin@mgu.bg
Доц. д-р Кирил Джустров
Тел.: 02 8060460
E-mail: justrov@mgu.bg
Доц. д-р Веселин Митев
Тел.: 02 8060336
E-mail: v.mitev@mgu.bg
Доц. д-р Ангел Зъбчев
Тел.: 02 8060266
E-mail: angel.zabtchev@mgu.bg
Доц. д-р Анатолий Ангелов
Тел.: 02 8060478
E-mail: tonyagev@mgu.bg
Доц. д-р Даниела Парашкевова
Тел.: 02 8060483
E-mail: dani.parashkevova@mgu.bg
Доц. д-р Румен Кулев
Тел.: 02 8060363
E-mail: rumen.kulev@mgu.bg
Доц. д-р Иван Проданов
Тел.: 02 8060468
E-mail: ivan.prodanov@mgu.bg
Доц. д-р Стефка Приставова
Тел.: 02 8060383
E-mail: stprist@mgu.bg
Доц. д-р Николай Янев
Тел.: 02 8060565
E-mail: nikolay.yanev@mgu.bg
Доц. д-р Камен Попов
Тел.: 02 8060575
E-mail: kpopov@mgu.bg
Доц. д-р Ромео Александров
Тел.: 02 8060435
E-mail: romeo.alexandrov@mgu.bg
Доц. д-р Румен Исталиянов
Тел.: 02 8060270
E-mail: rgi@mgu.bg
Доц. д-р Йорданка Анастасова
Тел.: 02 8060565
E-mail: yordanka.anastasova@mgu.bg
НЕХАБИЛИТИРАНИ ЧЛЕНОВЕ
Гл. ас. д-р Борислава Гълъбова
Тел.: 02 8060334
E-mail: borislava.galabova@mgu.bg
Ст. преп. Моника Христова
Тел.: 02 8060389
E-mail: monika.hristova@mgu.bg
Гл. ас. д-р Любомир Георгиев
Тел.: 02 8060306
E-mail: lubo_62@mgu.bg
Гл. ас. д-р Николай Христов
Тел.: 02 8060378
E-mail: n_hristov@mgu.bg
Инж. Борислав Крушкин
Тел.: 02 8060433
E-mail: asd@mgu.bg
Елена Асенова
Тел.: 02 8060212
E-mail: head.finance@mgu.bg
СТУДЕНТИ
Божил Дерменджиев
Грета Михалева
Иван Чаушев
Иванка Стоянова
Мартин Николов
Никола Косталов