На вниманието на абсолвентите от ГПФ

На вниманието на абсолвентите от ГПФ

Уважаеми колеги,

Дипломите за висше образование ОКС „Бакалавър“ и ОКС „Магистър“от месец юли, ще бъдат връчени на 12.10.23 г. /четвъртък/ в зала 346 от 11.00 часа.

Моля, абсолвентите да бъдат в деканата на ГПФ в 10,30 часа с документите си за самоличност.

Деканат ГПФ