ПРИЕМ

Подкаст на Българско Национално Радио в Музей на уникалните кристали на Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“