Проект Модернизация, дигитализация и интернационализация на обучението по професионално направление „Архитектура, строителство и геодезия“ в Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“

На 16.11.2021 г. в онлайн среща бе даден стартът на Проект Модернизация, дигитализация и интернационализация на обучението по професионално направление „Архитектура, строителство и геодезия“ в Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“. Бенефициент на проекта е Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“, съвместно с партньорите Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“ и Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България

Прочети повече