ПРИЕМ

65-та Международна научна конференция на Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“ 2022

На 21.10.2021 г. се проведе 65-тата Международна научна конференция на МГУ „Св. Иван Рилски“.

Генерални спонсори на събитието бяха: „Асарел-Медет“ АД и „Дънди Прешъс Металс“. Златни спонсори: „Елаците – мед“ АД и Ескана. Сребърни  спонсори: „Геотрейдинг“ АД, „Геострой“ АД, „Каолин“ АД, Аурубис България и Геомакс България. Бронзови спонсори: „Геотехмин“ ООД, „Ескана Инвест 96” АД и Wood.

Традиционно в конференцията участваха млади и утвърдени учени, изследователи, изявени специалисти от практиката, докторанти, пост-докторанти и студенти от Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски”,

Софийски университет „Св. Кл.  Охридски“, Военна академия “Г.С. Раковски”, Лесотехнически университет, Университет „Гоце Делчев“, Република Северна Македония, Университет „Проф. д-р Асен Златаров” Бургас, Химикотехнологичен и металургичен университет, Университет в Петрошани – Румъния, Монголски университет за наука и технологии, Университет на Куинсланд, Австралия, Фрайбергска минна академия и Sigicom, Дания, които представиха последните си научни разработки в областите проучване, добив и преработка на полезни изкопаеми, природни науки, математика и информатика, технически, социални, хуманитарни и стопански науки.

Работните езици на конференцията бяха български и английски.

Приветствено слово към участниците в конференцията отправи проф. д-р инж. Ивайло Копрев – Ректор на МГУ „Св. Иван Рилски“. Получени бяха редица Поздравителни адреси от водещите компании и организации в бранша.

Модератори на научното събитие и тематичните сесии бяха проф. дн Ирена Григорова, доц. д-р Евгения Александрова, доц. д-р Мариана Трифонова и доц. д-р Весела Петрова.

В рамките на форума бяха представени 19 научни доклада, както и 5 фирмени презентации.

Д-р инж. Сергей Михалев представи презентация на Дънди Прешъс Металс – Минната индустрия в полза на устойчивото развитие.

Инж. Десислав Иванов – Геолог в отдел „Минно инженерство” към „Асарел-Медет” АД представи Международен проект „AGEMERA” – гъвкаво проучване и гео-моделиране на критични суровини в Европа.

Доц. д-р Милен Кадийски – Ръководител Изследване и развитие в Аурубис България представи доклад на тема „10 години Изследване и Развитие в Аурубис България, процеси и материали“.

София Тотева – Мениджър за България „Амек Минпрок България” представи доклад на тема „Критичните мерали и минерали – опитът на Wood”.

Инж. Никола Тошков – геолог, инженерна геология в отдел „Стратегическо минно планиране” в „Елаците-Мед” АД представи „Методика за определяне на оптимални ъгли на откосите за отделни литоложки разновидности в рудник „Елаците”.

За първи път в историята на конференцията изявени студенти от МГУ представиха „Една страхотна възможност“ – впечатляващи разкази за своите летни стажове в реална работна среда в Дънди Прешъс Металс – Челопеч.

65-та Международна научна конференция на МГУ „Св. Иван Рилски“ беше организирана в 3 секции, а именно:

  • Секция 1: Добив и преработка на минерални суровини;
  • Секция 2: Механизация, електрификация и автоматизация на мините;
  • Секция 3: Устойчиво развитие на минерално-суровинната индустрия.

Всички доклади от 65-тата Международна научна конференция на МГУ „Св. Иван Рилски“ са публикувани в Годишник на МГУ „Св. Иван Рилски“, бр. 65/2022, както и в списанието на МГУ „Св. Иван Рилски“: Sustainable Extraction and Processing of Raw Materials Journal, бр. 3/2022 (в електронен и книжен формати).