ПРИЕМ

60 години научноизследователска дейност в МГУ „Св. Иван Рилски“

Дни преди началото на 64та Международна научна конференция на Минно-Геоложки Университет „Св. Иван Рилски“, Научноизследователския сектор към МГУ отбелязва 60 години от създаването си с подробен информационен каталог на научноизследователските проекти за периода 1961 – 2021 година.

Освен обобщение на цялостната дейност на НИС при МГУ „Св. Иван Рилски“, за периода от създаването си през 1961 до сега, изданието е символ на успешното развитие на модела „Наука-Бизнес-Образование“, на високата степен на добавената стойност, която даваме на важни за икономиката национални отрасли – проучването, добива и преработката на минерални суровини, енергетиката, машиностроенето, опазването на околната среда и др., както и  заслужено уважение към всички научни сътрудници, бивши и настоящи преподаватели на Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“.