ПРИЕМ

Миннотехнологичен факултет – МТФ

Ръководен екип

Декан
проф. д.т.н. Валери Емилов МИТКОВ     CV

Кабинет: МТФ, 230
Тел.: 8060237
e-mail: valery.mitkov@mgu.bg

Зам.-декан
доц. д-р Евгения Иванова АЛЕКСАНДРОВА     CV

Кабинет: МТФ, 230
Тел.: 8060574
e-mail: e.aleksandrova@mgu.bg, rpi@mgu.bg

Главен експерт Учебна дейност
Мария Петрова Войческа-Христова

Кабинет: МТФ, 230
Тел.: 8060206
e-mail:mtf@mgu.bg

Главен експерт Учебна дейност
Светлана Сандулова

Кабинет: МТФ, 230
Тел.: 8060206
e-mail:mtf@mgu.bg

ФАКУЛТЕТЕН СЪВЕТ НА МИННОТЕХНОЛОГИЧЕН ФАКУЛТЕТ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА МИННОТЕХНОЛОГИЧЕН ФАКУЛТЕТ
проф. д-р Михаил Василев ВЪЛКОВ
Е-mail адрес: mvulkov@abv.bg
ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА МИННОТЕХНОЛОГИЧЕН ФАКУЛТЕТ
проф. д-р Станислав Йорданов ТОПАЛОВ
E-mail адрес: stopalov@gmail.bg
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ФАКУЛТЕТЕН СЪВЕТ НА МИННОТЕХНОЛОГИЧЕН ФАКУЛТЕТ
проф. дтн Валери Емилов МИТКОВ
E-mail адрес: valeriy.mitkov@gmail.com
ЧЛЕНОВЕ НА ФАКУЛТЕТЕН СЪВЕТ НА МИННОТЕХНОЛОГИЧЕН ФАКУЛТЕТ
Хабилитирани преподаватели
проф. д-р Ивайло Георгиев КОПРЕВ
E-mail адрес: ivokoprev@gmail.com
проф. д-р Михаил Василев ВЪЛКОВ
E-mail адрес: mvulkov@abv.bg
проф. д-р Маринела Иванова ПАНАЙОТОВА
E-mail адрес: marichim@mgu.bg
проф. д-р Емил Иванов ДИМОВ
E-mail адрес: emil­_dimov@abv.bg
проф. д-р Станислав Йорданов ТОПАЛОВ
E-mail адрес: stopalov@gmail.bg
проф. д-р Павел Евстатиев ПАВЛОВ
E-mail адрес: pavel.pavlov@abv.bg
проф. д-р Димитър Стоянов АНАСТАСОВ
E-mail адрес: danast@mgu.bg
доц. дтн Ирена Любенова ГРИГОРОВА
E-mail адрес: irena.grigorova@mgu.bg
доц. д-р Евгения Иванова АЛЕКСАНДРОВА
E-mail адрес: jogeni@abv.bg
доц. д-р Петър Кръстев ШИШКОВ
E-mail адрес: sfxman86@yahoo.com
доц. д-р Аспарух Красенов КАМБУРОВ
E-mail адрес: asparuh.kamburov@mgu.bg
доц. д-р Иван Стоянов МИТЕВ
E-mail адрес: ivan_mitev@mgu.bg
доц. д-р Валерия Кирякова КОВАЧЕВА
E-mail адрес: valia@mgu.bg
доц. д-р Юли Тодорчев РАДЕВ
E-mail адрес: radev@bgc.bg
доц. д-р Веселин Цветанов МИТЕВ
E-mail адрес: vas_mitev@abv.bg
доц. д-р Стефан Николаев ПУЛЕВ
E-mail адрес: st_pulev@yahoo.com
доц. д-р Иван Александров КАНАЗИРСКИ
E-mail адрес: kanazirski@abv.bg
доц. д-р Нели Николова МИНЧЕВА-ПЕНЕВА
E-mail адрес: nmintcheva@yahoo.com
НЕХАБИЛИТИРАНИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ
гл. ас. д-р Захари Иванов ДИНЧЕВ
E-mail адрес: dinchev@mgu.bg
гл. ас. д-р Борислава Бориславова ГЪЛЪБОВА
E-mail адрес: borislava_galabova@abv.bg
гл. ас. д-р Теодора Маврова ЯНКОВА
E-mail адрес: teodoram.yankova@gmail.com
гл. ас. д-р Кремена Георгиева ЩЕРЕВА
E-mail адрес: k_shtereva@mail.bg
СТУДЕНТИ И ДОКТОРАНТИ
Иванка Радкова Стоянова
E-mail адрес: ivankastoyanovaaa@gmail.com
Никола Атанасов Косталов
E-mail адрес: nikola.lek13@gmail.com