ПРИЕМ

Ученици от Мадан посетиха Минно-геоложкия университет „Св. Иван Рилски“

На 6 и 7 октомври ученици от 12 клас в Професионалната гимназия „Васил Димитров“, гр. Мадан, паралелка по геология и геофизика, посетиха Минно-геоложкия университет „Св. Иван Рилски“. Бъдещите геолози и геофизици, водени от своите учители г-жа Веска Павлова и г-н Златко Касабов, възпитаници на МГУ, бяха посрещнати от декана на Геологопроучвателния факултет доц. д-р Борис Вълчев.

Най-напред, младежите посетиха Музея по геология и палеонтология, където доц. Вълчев ги запозна с интересни факти от историята на организмовия свят.

Гл. ас. д-р Димитър Съчков от катедра „Геология и геоинформатика“ направи интересна презентация за неограничените възможности, които предлагат Географските информационни системи (ГИС).

В Музея по минералогия, петрография и полезни изкопаеми учениците видяха част от изключителното минерално разнообразие на България, представено увлекателно от гл. ас. д-р Камелия Маринова.

В края на деня младежите бяха поканени на приятелска среща от Ректора на Минно-геоложкия университет проф. д-р Ивайло Копрев, на която получиха ценна информация за предимствата на специалностите в нашия университет.

Вторият ден от посещението започна с две интересни презентации, подготвени от катедра „Приложна геофизика“.

След това, учениците се потопиха в света на минералите и скалите, видян под микроскоп. Най-напред проф. д-р Стефка Приставова, ръководител на катедра „Минералогия и петрография“, показа как изглеждат скалите от Маданския руден район в дюншлиф, а гл. ас. д-р Георги Лютов демонстрира рудни образци, съдържащи злато.

Отново д-р Лютов показа как могат да бъдат изследвани минералите с помощта на сканиращ електронен микроскоп.

Накрая, младежите се потопиха в света на световното минерално богатство в Музея на уникалните кристали, представено от гл. ас. д-р Камелия Маринова.

Заредени с прекрасни впечатления, бъдещите студенти на Минно-геоложкия университет отпътуваха за родния си край, изпратени от доц. д-р Борис Вълчев.