ПРИЕМ

Тържествена церемония „Първа копка“ за изграждане на православен храм

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

На 14.06.2022 година в Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“ се проведе тържествена церемония „Първа копка“  за изграждане на православен храм, който ще носи името на небесния закрилник и покровител на българския народ, на минерално-суровинната индустрия и на Минно-геоложки университет – Св. Иван Рилски.

Тържественият водосвет и церемонията по първа копка – полагане на основния камък на православния храм „Св. Иван Рилски“ бяха отслужени от Негово Преосвещенство Белоградчишкият епископ Поликарп – викарий на Софийския митрополит, а символичната първа копка на православен храм „Св. Иван Рилски“ направиха Ректорът на МГУ „Св. Иван Рилски“ – проф. д-р инж. Ивайло Копрев, и настоятелите проф. дтн инж. Цоло Вутов – Управител на „Геотехмин“ ООД и проф. дтн инж. Николай Вълканов – Председател на СД на „Минстрой Холдинг“ АД.

Епископ Поликарп освети основния камък, капсула с послание до бъдещите поколения и ръчно изработена икона на Св. Иван Рилски, дарена от проф. дтн инж. Цоло Вутов, д-р инж. Иван Вутов, д-р инж. Владимир Вутов и Групата Геотехмин,  като пожела бързо осъществяване на идеята за изграждането на храм.

В речта си пред гостите на събитието проф. Копрев отбеляза,  че решението да бъде изграден храмът е дълго обмисляно благородно дело и добави: „За нас Минно- геоложки университет не е само място за образование, а е и духовно средище, където се стремим да възпитаваме и на чест, достойнство, честност и взаимопомощ. Ние сме общност, обединена от тези добродетели. Не случайно в клетвата, която всеки един от нас полага, прекрачвайки прага на университета, се казва: „Да уважаваме колегите си и да им помагаме, да ценим и почитаме преподавателите си, да пазим честта и достойнството на Университета ни.““

Ректорът благодари на дарителите за изграждането на храм в кампуса на университета, най-изявени сред които са групата „Геотехмин“, „Минстрой Холдинг“ АД, „Дънди Прешъс Металс“ и „Асарел Медет“ АД.

Сред гостите на тържеството бяха г-жа Валентина Танева, съветник по образование, наука и иновации на Президента на Република България, г-н Станислав Станков, директор на дирекция „Природни ресурси, концесии и контрол“ в Министерството на енергетиката, кметът на район „Студентски” Петко Горанов, чл. -кор. проф. дн Иван Илиев, ректор на Лесотехническия университет, проф. д-р Сава Димитров, ректор на Национална музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“, проф. д-р Миглена Темелкова, ректор на Висше училище по телекомуникации и пощи, управителят на „Геотехмин“ ООД проф. дтн инж. Цоло Вутов, председателят на Съвета на директорите на „Минстрой Холдинг“ АД и председател на Управителния съвет на Българската минно-геоложка камара проф. дтн инж. Николай Вълканов, г-жа Бисерка Янева – Директор „Човешки ресурси“ на „Асарел Медет“ АД и г-жа Ирена Цакова – Директор „Правни и разрешителни дейности“ на „Дънди прешъс Металс Крумовград“ ЕАД. На церемонията присъстваха ръководни кадри от “Геотехмин” ООД, „Геотрейдинг” АД, „Елаците – Мед” АД,  „Трансремонтстрой” ЕАД, „Родопи Еко Проджектс” ЕООД, „Експлозивпрогрес-ГТМ” ЕООД и др. Председателят на УС и изпълнителен директор на „Асарел Медет“ АД – инж. Делчо Николов и председателя на надзорния съвет на „Асарел Медет“ АД – г-н Димитър Цоцорков изпратиха поздравителен адрес.

Преди церемонията бяха връчени дипломи на учени и преподаватели, завършили ОНС „доктор” или придобили академични длъжности „главен асистент” и „професор”. Своите дипломи получиха д-р Антонио Шопов, гл. ас д-р Десислава Симеонова, д-р Надежда Костадинова, д-р Сергей Михалев, д-р Сотир Плочев, гл. ас. д-р Димитрина Делийска, гл. ас. д-р Здравка Моллова, гл. ас. д-р Светлана Тончева-Пенчева, проф. дн Ирена Григорова и проф. д-р Стефка Приставова.