ПРИЕМ

„Бизнесът разказва от първо лице“ представя проф. дтн инж. Николай Вълканов

На 20.03.2023 г. проф. дтн инж. Николай Вълканов изнесе публична лекция – част от вдъхновяващите лекции „Бизнесът разказва от първо лице“, организирани по случай 70-годишния Юбилей на Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“. Аула Максима едва побра всички всички желаещи да чуят за вдъхновяващия път на един от най-бележитите българи. В края на лекцията си, проф. дтн инж. Николай Вълканов раздаде първите 10 стипендии на отличени с високи постижения в учебния процес студенти.

Наградените студенти са:
• Явор Иванов, специалност “Хидрогеология и инженерна геология” – 3 курс
• Камелия Георгиева, специалност „Екология и опазване на околната среда“ – 2 курс
• Димитър Туджаров, специалност „Разработване на полезни изкопаеми“ – 2 курс
• Радослава Патронска, специалност „Обогатяване и рециклиране на суровини“ – 1 курс
• Зорница Гелова, специалност „Управление на ресурси и производствени системи“ – 1 курс
• Карина Митова, специалност „Управление на ресурси и производствени системи“ – 1 курс
• Катрин Стоева, специалност „Компютърни технологии в инженерната дейност“ – 1 курс
• Красимира Георгиева, специалност „Екология и опазване на околната среда“ – 1 курс
• Анна Илиева, специалност „Компютърни технологии в инженерната дейност“ – 1 курс
• Виктор Веселинов, специалност „Компютърни технологии в инженерната дейност“ – 1 курс

Още 10 стипендии ще бъдат раздадени на 12 юни – датата, на която преди 70 години Минно-геоложки университет е обявен за самостоятелно висше училище.
Проф. дтн инж. Николай Вълканов е Председател на Съвета на директорите и собственик на „Минстрой Холдинг“ АД и председател на Настоятелството на МГУ „Св. Иван Рилски“.