ПРИЕМ

МГУ „Св. Иван Рилски“ удостои проф. дтн инж. Цоло Вутов със званието „Доктор хонорис кауза“

На тържествена церемония Минно-геоложкият университет „Св. Иван Рилски“ (МГУ) удостои проф. дтн инж. Цоло Вутов – управител на Геотехмин ООД, с най-високото почетно научно звание „Доктор хонорис кауза“. Почетния диплом и почетния знак бяха връчени от ректора на минната Алма Матер- проф. д-р инж. Ивайло Копрев, в присъствието на Академичния съвет, председателя на Съвета на настоятелите- проф. дтн инж. Николай Вълканов, д-р инж. Иван Вутов – член на настоятелството, председателя на Българската минно-геоложка камара инж. Драгомир Драганов, инж. Николай Пелтеков – изпълнителен директор на „Асарел-Медет“ АД, инж. Цветомир Велков – Вицепрезидент „Технически служби“ на „Дънди Прешъс Металс“, проф. д-р Георги Янков – Ректор на Национална художествена академия, представители на ръководствата НТС по минно дело, геология и металургия, на Група ГЕОТЕХМИН и студенти.„Проф. дтн инж. Цоло Вутов е световно признат лидер и визионер в областта на минното дело с изключително значим принос към образователната и научната дейност,  допринесъл за развитието на минните науки и практики и повишаване имиджа на МГУ „Св. Иван Рилски“ в Европейското образователно и научно пространство“, каза ректорът на МГУ проф. Ивайло Копрев. Той подчерта, че решението за удостояването е взето единодушно от Академичния съвет на университета. Мотивите се свързани с дългогодишната подкрепа на проф. Вутов за развитието на научната и образователната дейност на МГУ и активното му участие в различни негови проекти и инициативи. През годините той е подкрепял университета за създаването на международни партньорства. Като председател и почетен председател на НТС по МДГМ, учредител и член на Балканския координационен комитет на БАЛКАНМИН и заместник-председател на Балканската академия по минни науки, проф. Вутов разчита на експертния потенциал на преподавателите от МГУ, с което допринася за тяхното утвърждаване в общественото пространство, като компетентни специалисти и професионалисти. Проф. Копрев подчерта участието на проф. Вутов в юбилейните събития, посветени на 70-годишнината на МГУ през 2023 г., както и неговата изключителна подкрепа за изграждането на Православен храм „Св. Иван Рилски“ в кампуса на университета, за реновирането на редица зали и лаборатории. „Изключителният му принос за развитието и професионалната реализация на възпитаниците на МГУ, се характеризира с многобройните стипендии и стажантски програми, даващи възможност за професионална реализация в минерално-суровинната индустрия на България и света“, отбеляза проф. Копрев в речта си за мотивите за удостояването с почетното научно звание.

„Отправям своята голяма благодарност на проф. Копрев, на членовете на Академичния съвет, на всички преподаватели в МГУ, на колегите от Група ГЕОТЕХМИН, от НТС по МДГМ, от БМГК и от Съвета на настоятелите, с които дълги години сме работили заедно. Благодаря и на семейството ми, което дълги години ме е подкрепяло. Искам да отбележа, че всички от фамилията ми са завършили МГУ. Винаги, където ида съм бил, съм подчертавал, че съм завършил МГУ и съм бил горд“, каза проф. Вутов.

Той обяви и каква ще е следващата дарителска инициатива, с която ще подпомогне минната Алма матер: „За да продължа това, което сме правили със своята дарителска дейност, обявявам, че ще обновим библиотеката на МГУ, в която има 120 000 тома.“

В официалното представяне пред гостите на събитието проф. дн инж. Ирена Григорова– заместник-ректор на МГУ, разказа за професионалния път на проф. Вутов. Той е магистър по маркшайдерство от Минно-геоложкия университет – София. Започва работа като маркшайдер в Медодобивна компания „Елаците” през 1976 г., след което се издига до главен маркшайдер, главен инженер, заместник-директор в рудник „Елаците”, гр. Етрополе. Бил е осем години научен сътрудник в КНИППИ „Нипроруда”.  През 1990 г. става един от тримата съоснователи на дружеството за инженерингови и консултантски услуги в минната промишленост Геотехмин, а от 1999 г. – и ръководител на индустриална група ГЕОТЕХМИН. Бил е председател на СД на Елаците-Мед АД, а днес е председател на Надзорния съвет на дружеството. Сред най-големите заслуги на проф. Вутов и ръководения от него екип от група ГЕОТЕХМИН в областта на минната индустрия е удължаването на жизнения цикъл на минния комплекс Елаците-Мед с 25 години, запазването на заетостта на хората и ролята на дружеството за социално-икономическото развитие в общините на дейност.

Изследователският и инженерен принос на проф. дтн инж. Вутов го нарежда сред най-уважаваните минни специалисти в областта на открития добив на цветни метали. Той е автор и участва в над 195 научни и професионални доклади, научно-изследователски и научно-приложни проекти в областта на техниката и технологиите на открити рудници; приложението им в минното дело през целия жизнен цикъл на всички етапи от разработването на проекти. Има патент за метод за взривно разрушаване на разлята мед, приложен в МДК „Г. Дамянов“, гр. Пирдоп, 1976 г. Начело е на дарителски програми, които създават траен резултат в областта на демографското, духовното развитие, образованието, културата, инфраструктурата. Той е дългогодишен член на настоятелството на Минно-геоложкия университет „Св. Иван Рилски“ (до 2023 г.) и голям дарител за различни благородни каузи на университета, за което е удостояван с високи отличия. За дарителската и човеколюбивата си дейност е удостояван със  златен медал и други отличия на Българския червен кръст.

Носител е на орден „Стара планина” първа степен за изключителен принос и заслуги за икономическото развитие на страната и изграждане на съвременните индустриални отношения, както и на десетки други авторитетни отличия в областта на бизнеса, науката и благотворителността. На 2 април т.г. бе награден с Отличителния знак на БАН за изключителните му заслуги към научната институция и цялостната му обществена дейност в полза на България.

МГУ „Св. Иван Рилски“ удостоява със званието български и чуждестранни граждани, които имат заслуги към развитието на науката, висшето образование, културата и обществения живот. До момента титлата на университета са получили 15 личности. Сред тях са проф. Карстен Дребенщед, професор по открит добив в Техническия университет „Минна академия Фрайберг“, Германия, и Н. Пр. Лхамсурен Дугержав, бивш посланик на Република Монголия у нас. Проф. дтн инж. Цоло Вутов е първият индустриалец с това звание на университета.

AL5I6048
DSC_1043
DSC_1297
DSC_0128
DSC_1225
DSC_1009
DSC_1248