ПРИЕМ

Партньорство в организирането на 22 Конгрес на Карпато-Балканската Геоложка Асоциация

Минно-геоложкият университет „Св. Иван Рилски“ е партньор в организирането на 22 Конгрес на Карпато-Балканската Геоложка Асоциация (КБГА2022), който ще се проведе на 7-11.09.2022 г. в Пловдив, България.