ПРИЕМ

Общежития

Студентски общежития и столове

Важно за всички от УНСС:
Моля подайте документи за НАСТАНИТЕЛНА ЗАПОВЕД за МГУ през информационната система WEB-Студент.

Информация за летни месеци

Заповед летни месеци

  • Моля разпечатайте: Заявление за ползване на общежитие /от 01.08. до 01.09. /
  • Попълнете заявлението.
  • Сканирайте/снимайте и изпратете на sos@mgu.bg

Заплащането на дължимите наеми към общежитията на МГУ Св.Иван Рилски, следва да се извършва по банков път на следната сметка:
Банка: БНБ
IBAN: BG23BNBG96613100162601
В „Основание за плащане“ моля запишете: №Блок, №Стая, три имена на наемателя, период за който плащате.
Телефони за връзка и информация : 0879 80 79 21 / 0879 80 79 12


 

МГУ стопанисва четири студентски общежития и един студентски стол. Несемейните студенти се настаняват в бл. №1 и 22А, а семейните – в бл. № 60В и 60Г. Отдел “СОС” поддържа много добри битови условия, като месечните наеми са едни от най-ниските в Студентския град. Значителна част от студентите, редовно обучение в МГУ, ползват студентско общежитие. Във всички общежития са създадени условия за изграждане и ползване на компютърни мрежи с достъп до ИНТЕРНЕТ до всяка стая.

Настаняването на първокурсниците се извършва чрез класиране по реда на конкурсния бал. Като допълнителен критерий, при равен бал се класира студентът с удостоверен по-нисък средномесечен доход. Документи за общежитие на записани студенти се подават в офис 4 на студентско общежитие бл.1, тел. 0879 807 921. Условията за кандидатстване за студентско общежитие, срокове и класиране може да намерите в Интернет на адрес: https://mgu.bg

ВАЖНО! МГУ разполага с достатъчен капацитет да настанява всички приети първокурсници – редовно обучение, желаещи да ползват студентско общежитие.

Заплащане на наеми по банков път:
Банка: БНБ
IBAN: BG23BNBG96613100162601

Студентски общежития и столове
Началник отдел
Валери Петков Дачев
Кабинет: Блок 1,
Тел.: 0879807550
e-mail: sos@mgu.bg
Старши експерт настаняване
Иванка Чипилева
Кабинет: Блок 1, офис 4
Тел.: 0879807921
e-mail: sos@mgu.bg
Организатор спомагателна дейност
Константин МИЛАНОВ
Кабинет: Блок 1, офис 3
Тел.: 0879807922
e-mail: sos@mgu.bg
Управител-домакин БЛОК 1
Мариета Тодорова
Кабинет: Блок 1,
Тел.: 0879807919
e-mail: sos@mgu.bg
Управител-домакин БЛОК 22А
Величко Тодоров ДАНЕВ
Кабинет: Блок 22, 104
Тел.: 0879807918
e-mail: sos@mgu.bg
Управител-домакин БЛОК 60Г
Мариана Иванова ЙОВЧЕВА
Кабинет: Блок 60Г, 110
Тел.: 0879807914
e-mail: sos@mgu.bg
Управител-домакин БЛОК 60В
Красимира Георгиева Баръмова
Кабинет: Блок 60В, 106
Тел.: 0879807915
e-mail: sos@mgu.bg
obshtezhitie-1
obshtezhitie-2