ПРИЕМ

Меморандум за сътрудничество между МГУ и Асоциация на специалистите по устойчивост

На 16 Август 2023 г. проф. д-р инж. Ивайло Копрев и доц. д-р Марина Стефанова подписаха Меморандум за сътрудничество между Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“ и Асоциация на специалистите по устойчивост. С документа се поставят основите на съвместни специализирани обучения, кръгли маси, конференции и други събития в областта на екологичните, социалните и управленските аспекти от работата на компаниите.

Първият проект, по който вече работим ще стартира на есен – съвместна, сертифицирана ESG Академия за специалистите от минерално-суровинната индустрия.

DSC_0669
DSC_0660
DSC_0673