ПРИЕМ

Конкурси за стипендиите на фондация „Еврика“ 2022-2023 година

За двадесета  поредна година Фондация „ЕВРИКА“ ще определи студентите, които ще получават именни стипендии в размер на 3000 лева годишно в 11 области:

Ø  Компютърни науки на името на Джон Атанасов;
Ø  Математика на името на акад. Никола Обрешков;
Ø  Изчислителна математика и математическо моделиране на името на акад. Благовест Сендов;
Ø  Физика на името на акад. Георги Наджаков;
Ø  Химия и химични технологии на името на акад. Ростислав Каишев;
Ø  Медицина и биология на името на акад. Методи Попов;
Ø  Аграрни науки, вкл. ветеринарни науки и горско стопанство, на името на акад. Дончо Костов;
Ø  Инженерни науки в областта на електрониката, автоматизацията и електротехниката на името на акад. Димитър Мишев;
Ø  Инженерни науки в областта на машиностроителните технологии на името на акад. Ангел Балевски;
Ø  Строителство и архитектура на името на Кольо Фичето;
Ø  Икономика на името на акад. Евгени Матеев.

Повече информация може да намерите в официалния сайт на Фондация „Еврика“ на адрес: https://www.evrika.org/?p=3742

Краен срок за подаване на документи – 15 октомври 2022 г.