Катедра „Чужди езици“

Състав на катедрата

Ръководител катедра
ст.пр. Моника Стоянова ХРИСТОВА     CV

Кабинет: Блок 3, каб. 1
Тел.: 02 8060 389
e-mail: monika.hristova@mgu.bg

ст.пр. Велислава Димитрова ПАНИЧКОВА     CV

Кабинет: Блок 3, каб. 5
Тел.: 02 8060 339
e-mail: velislava.panichkova@mgu.bg

ст.пр. Милена Радомирова ПЪРВАНОВА     CV

Кабинет: Блок 3, каб. 2
Тел.: 02 8060 524
e-mail: Purvanova@mgu.bg

ст.пр. Цветелина Величкова ВУКАДИНОВА     CV

Кабинет: Блок 3, каб. 5
Тел.: 02 8060 339
e-mail: tsvetelina.vukadinova@mgu.bg

ст.пр. д-р Екатерина Костадинова БАЛАЧЕВА      CV

Кабинет: Блок 3, каб. 2
Тел.: 02 8060 524
e-mail: ekaterina.balacheva@mgu.bg

ст.пр.д-р Елена Григорова ДАВЧЕВА     CV

Кабинет: Блок 3, каб. 6
Тел.: 02 8060 338
e-mail: elena.davcheva@mgu.bg

ст.пр. Златка Парашкевова Михова CV

Кабинет: Блок 3, каб. 6
Тел.: 02 8060 338
e-mail: z.mihova@mgu.bg