ПРИЕМ

Катедра „Хидрогеология и инженерна геология“

Състав на катедрата

Ръководител катедра
проф. д-р Стефчо Боянов СТОЙНЕВ

Кабинет: ГПФ, 367
Тел.: 8060377
e-mail: stoynev_geot@mgu.bg

проф. д-р Николай Тонев СТОЯНОВ     CV

Кабинет: ГПФ, 366
Тел.: 8060374
e-mail: nts@mgu.bg

проф. д-р Стефка Димитрова ПРИСТАВОВА     CV

Кабинет: ГПФ, 350
Тел.: 8060383
e-mail: stprist@mgu.bg

доц. д-р Радостин Иванов ПАЗДЕРОВ     CV

Кабинет: ГПФ, 352
Тел.: 8060384
e-mail: rpazderov@mgu.bg

гл. ас. д-р Ина Божидарова ПОПОВА     CV

Кабинет: ГПФ, 151
Тел.: 8060344
e-mail: ina.popova@mgu.bg

гл. ас. д-р Николета Спасова ЦАНКОВА     CV

Кабинет: ГПФ, 362A
Тел.: 8060445
e-mail: nikoleta.tzankova@mgu.bg

гл. ас. д-р Камелия Янкова МАРИНОВА     CV

Кабинет: ГПФ, 353
Тел.: 8060382
e-mail: k.y.marinova@mgu.bg

ас. д-р Ивайло Стойнов ПЕТКОВ

Кабинет: ГПФ, 380
Тел.: 899833351
e-mail: i.petkov@mgu.bg

ас. Емануела Христова МАЛИНКОВА

Кабинет: ГПФ, 368
Тел.: 28060391
e-mail: emanuela.malinkova@mgu.bg

Технолог – НИС
инж. Иван Георгиев ПЕШЕВ

Кабинет: ГПФ, 380
Тел.: 8060393
e-mail: i.peshev@mgu.bg

ас. Любомир Янакиев МИХАЙЛОВ

Кабинет: ГПФ
Тел.:
e-mail:

Хоноруван преподавател
проф. д-р Радослав Велков ВЪРБАНОВ    CV

Кабинет: ГПФ, 365
Тел.: 8060393
e-mail: rvarbanov@gmail.com

Хоноруван преподавател
проф. д-р Павел Петров ПЕНЧЕВ

Кабинет: ГПФ, 364
Тел.: 280
e-mail: penchev@mgu.bg