ПРИЕМ

Катедра „Физическо възпитание и спорт“

Състав на катедрата

Ръководител катедра

доц. д-р Ваня Антонова ЦОЛОВА     CV

Кабинет: Спортен комплекс, ет. 2 , каб. 5
Тел.: 02 8060 330
e-mail: vania.tzolova@mgu.bg

проф. д-р Йордан Костадинов ИВАНОВ     CV

Кабинет: Спортен комплекс, ет. 1, каб. 1
Тел.: 02 8060 504
e-mail: ivanov.jordan@mgu.bg

ст. пр. д-р Иванка Костадинова СТАВРЕВА   CV

Кабинет: Спортен комплекс, ет. 2, каб. 5
Тел.: 02 8060 330
e-mail: vania.stavreva@mgu.bg

ст. пр. д-р Виктория Благоева КОВАЧКА     CV

Кабинет: Спортен комплекс, ет. 2, каб. 3
Тел.: 02 8060 437
e-mail: victoria.kovachka@mgu.bg

ст. пр. Евгени Евгениев ЙОРДАНОВ     CV

Кабинет: Спортен комплекс, ет. 2 , каб. 2
Тел.: 02 8060 437
e-mail: e.jordanov@mgu.bg

ст. пр. Каролина Славейкова ЦВЕТКОВА    CV

Кабинет: Спортен комплекс, ет. 2, каб. 3
Тел.: 02 8060 437
e-mail: karolinatzvetkova@mgu.bg

ст. пр. Илиян Александров БАЛАНОВ     CV

Кабинет: Спортен комплекс, ет. 2, каб. 2
Тел.: 02 8060 437
e-mail: ilian.balanov@mgu.bg