Катедра „Разработване на полезни изкопаеми“

Състав на катедрата

Ръководител катедра
доц. д-р Евгения Иванова АЛЕКСАНДРОВА     CV

Кабинет: МТФ, 215
Тел.: 8060574
e-mail: e.aleksandrova@mgu.bg, rpi@mgu.bg

проф. д-р Ивайло Георгиев КОПРЕВ     CV

Кабинет: МТФ, 217
Тел.: 8060280
e-mail: rector@mgu.bg

проф. д-р Димитър Стоянов АНАСТАСОВ     CV

Кабинет: МТФ, 239
Тел.: 028060286
e-mail: danast@mgu.bg

гл.ас. д-р Кирил Бочков КУЦАРОВ     CV

Кабинет: МТФ, 239
Тел.: 028060240
e-mail: k.kutsarov@mgu.bg

гл.ас. д-р Даниел Пламенов ГЕОРГИЕВ     CV

Кабинет: МТФ, 216
Тел.: 80602280
e-mail: d.georgiev@mgu.bg

гл.ас. д-р Симеон Недков АСЕНОВСКИ     CV

Кабинет: МТФ, 215
Тел.: 8060574
e-mail: s.asenovski@mgu.bg

ас. Данаил Йорданов ТЕРЗИЙСКИ     CV

Кабинет: МТФ, 217
Тел.: 276
e-mail: d.terziyski@mgu.bg

ас. Димитър Димитров КАЙКОВ     CV

Кабинет: МТФ, 124
Тел.: 8060274
e-mail: dimitar.kaykov@mgu.bg

Хоноруван преподавател
проф. д-р Илия Борисов ГЪРКОВ

Кабинет: МТФ, 238
Тел.: 028060581
e-mail: iliya.garkov@mgu.bg

Хоноруван преподавател
проф. д-р Георги Методиев СТОЯНЧЕВ     CV

Кабинет: МТФ, 227
Тел.: 028060284
e-mail: g.stoyanchev@mgu.bg