ПРИЕМ

Катедра „Разработване на полезни изкопаеми“

Състав на катедрата

Ръководител катедра
доц. д-р Евгения Иванова АЛЕКСАНДРОВА     CV

Кабинет: МТФ, 215
Тел.: 8060574
e-mail: e.aleksandrova@mgu.bg, rpi@mgu.bg

проф. д-р Ивайло Георгиев КОПРЕВ     CV

Кабинет: МТФ, 217
Тел.: 8060280
e-mail: rector@mgu.bg

доц. д-р Симеон Недков АСЕНОВСКИ     CV

Кабинет: МТФ, 215
Тел.: 8060574
e-mail: s.asenovski@mgu.bg

доц. д-р Захари ДИНЧЕВ     CV 

Кабинет: МТФ, 224
Тел.: 02 8060 283
e-mail: dinchev@mgu.bg

доц. д-р Благовеста ВЛАДКОВА     CV

Кабинет: МТФ, 227
Тел.: 02 8060 284
e-mail: blagovesta.vladkova@mgu.bg

доц. д-р Александър КРИЛЧЕВ     CV

Кабинет: МТФ , 224
Тел.: 02 8060 283
e-mail: krilchev@mgu.bg

гл. ас. д-р Надежда КОСТАДИНОВА    CV

Кабинет: МТФ 125
Тел.: 02 8060 251
e-mail: nadezhda.kostadinova@mgu.bg

гл. ас. д-р Диана МАКЕДОНСКА    CV

Кабинет: МТФ, 227
Тел.: 02 8060 284
e-mail: diana.makedonska@mgu.bg

гл. ас. д-р Димитър Димитров КАЙКОВ     CV

Кабинет: МТФ, 124
Тел.: 8060274
e-mail: dimitar.kaykov@mgu.bg

ас. д-р Надежда Красимирова СТОЙЧЕВА    CV

Кабинет: МТФ, 124
Тел.: 8060274
e-mail: n.stoycheva@mgu.bg

ас. инж. Данаил Йорданов ТЕРЗИЙСКИ     CV

Кабинет: МТФ, 217
Тел.: 276
e-mail: d.terziyski@mgu.bg

ас. инж. Владислав СТОЙКОВ

Кабинет: МТФ 125
Тел.: 
e-mail: Vlado_20_@abv.bg

Хоноруван преподавател
проф. д-р Илия Борисов ГЪРКОВ

Кабинет: МТФ, 238
Тел.: 028060581
e-mail: iliya.garkov@mgu.bg

Хоноруван преподавател
доц. д-р Елена ВЛАСЕВА 
e-mail: elena.vlaseva@mgu.bg
Хоноруван преподавател
доц. д-р Павел ДЯКОНОВ
e-mail: dyakonov@abv.bg