Катедра „Приложна геофизика“

Състав на катедрата

Ръководител катедра
проф. дгн Стефан Сотиров ДИМОВСКИ     CV

Кабинет: ГПФ, 168
Тел.: 8060355
e-mail: dimovski@mgu.bg

гл.ас. д-р Атанас Иванов КИСЬОВ     CV

Кабинет: ГПФ, 166
Тел.: 8060353
e-mail: at.kisyov@mgu.bg

доц. д-р Мая Любенова Томова     CV

Кабинет: ГПФ, 178
Тел.: 8060556
e-mail: maya.grigorova@mgu.bg

гл.ас. д-р Християн Веселинов ЦАНКОВ     CV

Кабинет: ГПФ, 166
Тел.: 8060353
e-mail: ch.tzankov@mgu.bg

ас. Никола Владимиров Сечкарьов     CV

Кабинет: ГПФ, 349
Тел.: 8060378
e-mail: nikola.sechkaryov@mgu.bg