Катедра „Подземно строителство“

Състав на катедрата

Ръководител катедра
проф. д-р Павел Евстатиев ПАВЛОВ     CV

Кабинет: МТФ, 228; 333
Тел.: 8060582
e-mail: pavel.pavlov@mgu.bg

проф. д.т.н. Валери Емилов МИТКОВ     CV

Кабинет: МТФ, 226
Тел.: 8060279
e-mail: valery.mitkov@mgu.bg

Хоноруван преподавател
проф. д-р Николай Рафаилов ЖЕЧЕВ     CV

Кабинет: МТФ, 226
Тел.: 8060279
e-mail: n.jechev@mgu.bg

доц. д-р Иван Стоянов МИТЕВ     CV

Кабинет: МТФ, 319Б
Тел.: 8060313
e-mail: ivan_mitev@mgu.bg

доц. д-р Петър Кръстев Шишков

Кабинет: МТФ, 226
Тел.: 8060278
e-mail: peter.shishkov@mgu.bg

гл.ас. д-р Веселин Ивайлов БАЛЕВ     CV

Кабинет: МТФ, 319
Тел.: 8060543
e-mail: veselinbalev@mgu.bg

ас. Владимир Руменов Пенев

Кабинет: МТФ, 319А
Тел.: 8060543
e-mail: vladimir.penev@mgu.bg

ас. Рафаил Николаев Рафаилов     CV

Кабинет: МТФ, 319А
Тел.: 8060543
e-mail: r_rafailov@mgu.bg

Хоноруван преподавател
проф. д-р Стоян Братоев      CV

Кабинет: МТФ, 229
Тел.: 8060287
e-mail: stoyan.bratoev@mgu.bg