ПРИЕМ

Катедра „Механизация на мините“

Състав на катедрата

Ръководител катедра
доц. д-р Петко Николов НЕДЯЛКОВ    CV

Кабинет: МЕМФ, 13
Тел.: 028060246
e-mail: petko.nedyalkov@mgu.bg

проф. д-р Иван Стефанов МИНИН     CV

Кабинет: МЕМФ, 130
Тел.: 028060243
e-mail: ivan.minin@mgu.bg

доц. д-р Антоанета Илиева ЯНЕВА     CV

Кабинет: МЕМФ, 134
Тел.: 028060444
e-mail: antoaneta.yaneva@mgu.bg

доц. д-р Димитър Василев ДИМИТРОВ     CV

Кабинет: МЕМФ, 12
Тел.: 028060247
e-mail: dimitar.v.dimitrov@mgu.bg

доц. д-р Христо Константинов ШЕЙРЕТОВ     CV

Кабинет: МЕМФ, 12
Тел.: 028060247
e-mail: hristo.sheiretov@mgu.bg

доц. д-р Николай Стефанов ПЕРЕНОВСКИ     CV

Кабинет: МЕМФ, 11
Тел.: 028060244
e-mail: perenovski@mgu.bg

доц. д-р Симеон Руменов САВОВ     CV

Кабинет: МЕМФ, 10
Тел.: 028060245
e-mail: simeon.savov@mgu.bg

доц. д-р Стефан Николаев ПУЛЕВ     CV

Кабинет: МТФ, 309
Тел.: 8060332
e-mail: spulev@mgu.bg

гл. ас. д-р Любен Венелинов ТАСЕВ     CV

Кабинет: МЕМФ, 1
Тел.: 029621985
e-mail: luben.tasev@mgu.bg

гл. ас. д-р Гергана Запрянова ТОНКОВА     CV

Кабинет: МТФ, 334
Тел.: 8060328
e-mail: gtonkova@mgu.bg

гл. ас. д-р Малина Маринова ИВАНОВА     CV

Кабинет: МТФ, 334
Тел.: 8060328
e-mail: mivanova@mgu.bg