ПРИЕМ

Катедра „Математика и информатика“

Състав на катедрата

Ръководител катедра
доц. д-р Елза Петрова ИВАНОВА-ДИМОВА CV
Кабинет: МЕМФ, 323В
Тел.:
e-mail: e.dimova@mgu.bg
доц. д-р Йорданка Найденова АНАСТАСОВА     CV

Кабинет: МЕМФ, 323
Тел.: 8060326
e-mail: yordanka.anastasova@mgu.bg

доц. д-р Мариана Трифонова ТРИФОНОВА-ДРАГАНОВА     CV

Кабинет: МЕМФ, 323A
Тел.: 8060324
e-mail: trifonova.m@mgu.bg

проф. д-р Златинка Светославова КОВАЧЕВА     CV

Кабинет: МЕМФ, 323Б
Тел.:
e-mail: zlatinka.kovacheva@mgu.bg

доц. д-р Николай Иванов ЯНЕВ     CV

Кабинет: МЕМФ, 323
Тел.: 8060326
e-mail: nikolay.yanev@mgu.bg

гл. ас. д-р Любомир Петров ГЕОРГИЕВ     CV

Кабинет: МЕМФ, 323Б
Тел.:
e-mail: lubo_62@mgu.bg

гл. ас. д-р Десислава Кирилова СИМЕОНОВА

Кабинет: МЕМФ, 240
Тел.: 8060
e-mail: desysimeonova@mgu.bg

гл. ас. д-р инж. Светлана Ангелова ТОНЧЕВА-ПЕНЧЕВА CV

Кабинет: МЕМФ, 334
Тел.: 8060328
e-mail: svetlana.toncheva@mgu.bg

гл. ас. д-р Венцислав Даков РАДУЛОВ

Кабинет: МЕМФ, 323
Тел.: 8060326
e-mail: v.radulov@mgu.bg

ас. Иван Любомиров ДРЪНКОВ    CV

Кабинет: МЕМФ, 205Б
Тел.: 8060479
e-mail: ivan.drankov@mgu.bg

ас. Кремена Илиева АРСОВА

Кабинет: МЕМФ, 205Б
Тел.: 8060479
e-mail: kremena.arsova@mgu.bg

ас. Росита Александрова НЕШЕВА    CV

Кабинет: МЕМФ, 205Б
Тел.: 8060479
e-mail: rosita.nesheva@mgu.bg

ас. Николина Йорданова ИВАНОВА CV

Кабинет: Филиал
Тел.: 36161788
e-mail: nikolina.ivanova@mgu.bg

Гост-преподавател

доц. д-р Веселин Иванов Христов

Кабинет: 323А
Тел.: 8060324
e-mail: veso@mgu.bg