Катедра „Маркшайдерство и геодезия“

Състав на катедрата

Ръководител катедра
проф. д-р Станислав Йорданов ТОПАЛОВ     CV

Кабинет: МТФ, 210
Тел.: 02 8060291
e-mail: s.topalov@mgu.bg

доц. д-р Аспарух Красенов КАМБУРОВ     CV

Кабинет: МТФ, 209
Тел.: 02 8060295
e-mail: asparuh.kamburov@mgu.bg
web site: mgu.bg

гл.ас. д-р Катя Александрова АСЕНОВА     CV

Кабинет: МТФ, 212
Тел.: 02 8060293
e-mail: k.asenova@mgu.bg

доц. д-р Веселина Димова ГОСПОДИНОВА     CV

Кабинет: МТФ, 211,206
Тел.: 02 8060292,02 8060298
e-mail: veselina.gospodinova@mgu.bg

гл.ас. д-р Наталия Петрова АЛЕКСАНДРОВА     CV

Кабинет: МТФ, 212
Тел.: 02 8060293
e-mail: nataliya.aleksandrova@mgu.bg

гл.ас. д-р Милена Дончева БЕГНОВСКА     CV

Кабинет: МТФ, 211
Тел.: 02 8060292
e-mail: milena.begnovska@mgu.bg

гл.ас. д-р Кремена Георгиева ЩЕРЕВА     CV

Кабинет: МТФ, 214
Тел.: 02 8060296
e-mail: k.shtereva@mgu.bg

гл.ас. д-р Таня Веселинова СЛАВОВА     CV

Кабинет: МТФ, 213
Тел.: 02 8060294
e-mail: tanya.slavova@mgu.bg

ас. Марин Георгиев ЕВГЕНИЕВ     CV

Кабинет: МТФ, 214
Тел.: 0878 71 15 10
e-mail: marin.evgeniev@mgu.bg

Хоноруван преподавател
проф. д-р Момчил Димитров МИНЧЕВ     CV

Кабинет: МТФ, 209
Тел.: 02/8060295
e-mail: momchil.minchev@mgu.bg

Хоноруван преподавател
доц. д-р Александър Евтимов Цонков

Кабинет: МТФ, 212
Тел.: 02 8060293
e-mail: a.tzonkov@mgu.bg